Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Wybuch gazu w Kobiernicach
Wybuch gazu w Kobiernicach 2020.10.17 - Interwencje