Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Groźny czad. Od początku sezonu grzewczego na skutek zatrucia tlenkiem węgla w woj.śląskim śmierć poniosły dwie osoby.

2017.11.22
Groźny czad. Od początku sezonu grzewczego na skutek zatrucia tlenkiem węgla w woj.śląskim śmierć poniosły dwie osoby.

Bytom ul.Żeromskiego- 6 osób, w tym 5 dzieci zostało zabranych do szpitala na obserwację z objawami zatrucia tlenkeim węgla. Prawdopodobną przyczyną ulatniania się tlenku węgla była nieszczelność przewodu kominowego. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce dokonali w mieszkaniu pomiarów na stężenie CO, które wykazało 16 ppm. Na miejsce przybył także przedstawiciel ZBM. Po zakończonych działań ratowniczych, strażacy przekazali lokatorce mieszkania czujnik tlenku węgla.

16 listopada br. w Rybniku,czwórka dzieci została zabrana do szpitala na obserwację z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla.Strażacy przyjechali na interwencję do jednego z mieszkań przy ul. Pokoju, po zgłoszeniu od lokatorów, że w mieszkaniu włączył się alarm czujnika tlenku węgla.

Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października do 21 listopada 2017r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 293 zdarzenia, w tym 120 pożarów w budynkach mieszkalnych, związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 57 przypadkach zadziałał w mieszkaniach czujnik tlenku węgla. Ranne zostały 104 osoby, w tym 45 dzieci. Śmierć poniosły 2 osoby.


Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.
Jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić ,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać,przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .

Więcej informacji o tlenku węgla,statystyka interewncji straży pożarnej