Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla w Mysłowicach

2019.12.31

31 grudnia 2019 roku, o godz.07.44. Stanowisko Kierowania KM PSP w Mysłowicach otrzymało zgłoszenie o prawdopodobnym zatruciu tlenkiem węgla w jednym z mieszkań przy ul. Chopina. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej, stwierdzono że w mieszkaniu znajdowały się dwie nieprzytomne osoby (kobiety lat 80 i 72). Na zewnątrz przebywał mężczyzna, który powiadomił służby ratownicze i przewietrzył mieszkanie. Strażacy ewakuowali poszkodowane kobiety i przekazali obecnym na miejscu zespołom ratownictwa medycznego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji jedna z kobiet zmarła. Druga osoba została przetrasportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Siemianowicach Śląskich. 
Strażacy wykonali pomiary na obecność tlenku węgla w mieszkaniu, w którym doszło do zatrucia jak również we wszystkich mieszkaniach i piwnicach w klatce schodowej. Prawdopodobnym źródłem emisji tlenku węgla był piec węglowy.

 

To piąta ofiara śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla w województwie śląskim. 
Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2019r. do 30 grudnia 2019r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 798 zdarzeń, w tym 354 pożary w budynkach mieszkalnych, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 162 przypadkach, w lokalach mieszkalnych zadziałał czujnik tlenku węgla. W zdarzeniach rannch zostało 251 osób, w tym 94 dzieci. 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: 
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać, przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.


W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .