Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia w śląskich szpitalach

2020.03. 5

4 marca 2020 roku przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie oraz Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie przeprowadzone zostały ćwiczenia związane z sprawdzeniem przygotowania służb do ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zwiększonego zagrożenia ze strony koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Ćwiczenia były tak prowadzone, aby nie dezorganizować pracy placówek i aby nie utrudniać przyjmowania pacjentów. Celem ćwiczeń było wsparcie służb medycznych przez inne służby, m.in. przez Państwową Straż Pożarną. W ramach działań śląscy strażacy rozstawili na terenie szpitali swój sprzęt logistyczny, w tym namioty pneumatyczne wraz z wyposażeniem (łóżka polowe, stoliki, krzesła, nagrzewnice, oświetlenie). Ćwiczenia z ramienia straży pożarnej nadzorowali, w Chorzowie nadbryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP, a w Częstochowie Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, namioty te pełnić będą rolę polowych izb przyjęć.

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KM PSP w Chorzowie i KM PSP w Częstochowie