Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

63 zastępy straży pożarnej gasiły pożar hali w Katowicach

2020.04. 6

4 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:12 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach wpłynęło zgłoszenie o pożarze opuszczonej hali przy ul. Bocheńskiego. W chwili przybycia na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej i dokonaniu rozpoznania, stwierdzono, że pożarem objęta jest część obiektu.

W początkowej fazie działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów wody w natarciu do wnętrza pomieszczenia objętego pożarem. Jednocześnie rozpoczęto usuwanie zalegających materiałów na zewnątrz hali. Od pierwszych minut działania gaśnicze utrudnione były bardzo dużym nagromadzeniem materiałów palnych wewnątrz hali (sprasowane tekstylia, materiały papiernicze). Dodatkowo ustalono, że w jednym z pomieszczeń składowane są duże ilości zapalniczek oraz paliwa do nich, natomiast na antresoli znajdują się butle z propanem butanem.
W związku z zagrożeniem spowodowanym przez wybuchające pojemniki z gazem i ryzykiem zawalenia się antresoli, kierujący działaniem ratowniczym (KDR) zdecydował o wycofaniu ratowników z wnętrza hali.

W dalszej części działań zadysponowano dodatkowe siły i środki, w tym 3 plutony gaśnicze. Teren akcji podzielono na trzy odcinki bojowe, a gaszenie odbywało się wyłącznie z zewnątrz obiektu. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie wody do celów gaśniczych, kierujący działaniem ratowniczym (KDR) podjął decyzję o zadysponowaniu zestawu pompowego, którego zadaniem było organizacja punktu czerpania wody ze zbiornika na osiedlu Tysiąclecia. Dodatkowo KDR zadysponował na potrzeby działań SPGaz z KM PSP w Rudzie Śląskiej oraz samochód SCCn 18000 z KP PSP w Myszkowie. W związku z widoczną utratą wytrzymałości ścian zewnętrznych konstrukcji hali, zadysponowano na miejsce Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą z JRG Radzionków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził zagrożenie zawalenia się hali i dalsze działania prowadzono z obserwacją i pomiarem statyczności ścian, za pomocą niwelatora optycznego.
Dowodzenie działaniami gaśniczymi przejął Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, który podtrzymał wcześniej przyjęty zamiar taktyczny. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do dogaszenia pogorzeliska. Decyzją KDR teren jest dozorowany przez zastęp PSP.

W akcji ratowniczej brały udział 63 zastępy straży pożarnej (w tym 12 jednostek OSP), Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz policja.

opracowanie: kpt. Adam Kryla KM PSP w Katowicach
zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz KP PSP w Tarnowskich Górach