Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Strażacy wspierają działania w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie

2020.05. 4

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie, na polecenie wojewody śląskiego na miejscu działania prowadzili ratownicy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Komendy Miejskiej PSP w Bielsku -Białej, ktorzy dezynfekowali zakażone pomieszczenia ośrodka. Obecnie, na terenie centrum opieki pracują nadal strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żywcu.  Wydzielono śluzę do strefy wejścia i wyjścia, w której strażacy wykonują pomiary temperatury, dezynfekują sprzęt oraz dekontaminują ratowników pracujących w budynku ośrodka, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa działań.  

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KP PSP w Żywcu