Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Transport środka do dezynfekcji

2020.05. 7

Od początku pandemii SARS Cov-2 strażacy Państwowej Straży Pożarnej wspierają działania służb i instytucji, mające na celu zwalczanie zagrożenia koronawirusem.
Obecnie jednym z zadań, które realizują jednostki Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim jest dystrybucja środka dezynfekcyjnego, przeznaczonego dla powiatów i gmin województwa śląskiego. Środek zmagazynowany na terenie Urzędu Wojewódzkiego i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach - Szopienicach jest dystrybuowany poprzez komendy powiatowe i miejskie PSP województwa śląskiego. W sumie, do lokalnych samorządów trafi ponad czterdzieści tysięcy, pięciolitrowych pojemników ze środkiem do dezynfekcji. 

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki, KM PSP w Katowicach