Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Usuwanie skutków silnych wiatrów i burz w województwie śląskim

2020.06. 8

W niedzielę (7 czerwca br.) nad województwem śląskim przeszły gwałtowne wichury i burze. W wyniku spowodowanych przez nie zniszczeń straż pożarna  interweniowała prawie 180 razy. Do działań zadysponowano 234 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych (prawie 1.100 strażaków).
Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatów: częstochowskiego, będzińskiego, myszkowskiego i bielskiego. 
Działania straży pożarnej polegały przede wszystkim na zabezpieczaniu zerwanych i uszkodzonych dachów oraz usuwaniu elementów konstrukcji z uszkodzonych elewacji budynków, usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg i linii energetycznych oraz wypompowywaniu wody z zalanych posesji.

W wyniku tornada, które przeszło nad Kaniowem (pow. bielski) zostały zerwane 2 dachy z budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 2 dachy z budynków gospodarczych. 17 dachów na budynkach mieszkalnych i 2 dachy na budynkach gospodarczych zostały uszkodzone. 

W pozostałej części województwa silny wiatr uszkodził dachy na budynkach jednorodzinnych: 1 w Zrębicach (pow. częstochowski), 1 w Dąbrowie Zielonej (pow. częstochowski) i 2 w Poraju (pow. myszkowski).
Z budynków gospodarczych w Zrębicach (pow. częstochowski) wiatr zerwał 2 dachy, a 2 uszkodził. Doszło tam również do zdarzenia, w którym poszkodowana została kobieta (przygnieciona przez zerwany dach z budynku gospodarczego). 

8 czerwca do Kaniowa przybył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Paweł Mucha, który wraz z Wicewojewodą Śląskim Pan Janem Chrząszczem oraz Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Jackiem Kleszczewskim wizytował zniszczone przez trąbę powietrzną domy oraz zapoznał się z aktualną sytuacją.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej poinformował o przyznanym wsparciu finansowym oraz zadeklarował, że to nie jedyna pomoc dla poszkodowanych mieszkańców.

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KM PSP w Bielsku-Białej, KM PSP w Częstochowie, Śląski Urząd Wojewódzki