Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Pożar salonu samochodowego w Mysłowicach

2020.07.24
Pożar salonu samochodowego w Mysłowicach

23 lipca 2020 roku, o godz. 10.26, do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach wpłynęło zgłoszenie o palącym się dachu budynku salonu samochodowego przy ul. Bończyka oraz trwającej ewakuacji pracowników.
W chwili przybycia na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej ogniem objęty był dach budynku salonu samochodowego, a 15 osób, które przebywały w salonie ewakuowało się przed przybyciem straży pożarnej.

W pierwszej fazie działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej w budynku oraz wyznaczeniu punktu przyjęcia sił i środków. Miejsce akcji podzielono na 3 odcinki bojowe i podano 4 prądy wody w natarciu, 3 z koszy drabin mechanicznych na palący się dach oraz 1 do wnętrza budynku. Podano także jeden prąd wody, w obronie, na dach przyległego budynku, nieobjętego pożarem. W dalszej fazie działań przeszukano budynek i ewakuowano mienie oraz wykonano pomiar temperatury elementów konstrukcji budynku przy użyciu kamery termowizyjnej.

Działania zakończono o godz.16.00. W akcji ratowniczo-gaśniczej wzięło udział 16 zastępów straży pożarnej, w tym 3 z OSP, policja.

opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KM PSP w Mysłowicach