Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Statystyka roczna

 Ilość interwencji jednostek PSP w woj.śląskim w latach 2012-2016

W roku 2016 na terenie województwa śląskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 57.287 razy, w tym przy:

  • 15.473 pożarach  (15.003 małych, 446 średnich, 19 dużych, 5 bardzo dużych),
  • 36.358 miejscowych zagrożeniach  (5.211 małych, 30.652 lokalnych, 465 średnich, 30 dużych),
  • 5.456 alarmach fałszywych (309 złośliwych, 3.214 w dobrej wierze, 1.933 z monitoringu pożarowego).


Dla porównania statystyka ilości interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa śląskiego w latach 2003 – 2015 przedstawia się następująco:
rok 2015 ogólna liczba interwencji 60.241 (21.407 pożarów, 34.251 miejscowych zagrożeń, 4.583 alarmów fałszywych)
rok 2014 ogólna liczba interwencji 52 352 (18 850 pożarów, 29.699 miejscowych zagrożeń, 3 803 alarmów fałszywych),
rok 2013 ogólna liczba interwencji 47 069 ( 16.716 pożarów, 26.762 miejscowe zagrożenia, 3.591 alarmów fałszywych)
rok 2012 ogólna liczba interwencji 53.910 (23 546 pożarów, 27 399 miejscowe zagrożenia, 2965 alarmów fałszywych)
rok 2011 ogólna liczba interwencji 53.813(25.445 pożarów, 25.753 miejscowe zagrożenia, 2.615 alarmów fałszywych)
rok 2010 ogólna liczba interwencji 61.877(17.032 pożarów, 42.610 miejscowych zagrożeń, 2.235 alarmów fałszywych)
rok 2009 ogólna liczba interwencji 52.420 (19.974 pożarów, 30.442 miejscowych zagrożeń, 2.004 alarmów fałszywych)
rok 2008 ogólna liczba interwencji 54.873 (20.318 pożarów, 32.678 miejscowych zagrożeń, 1.877 alarmów fałszywych)
rok 2007 ogólna liczba interwencji 56.434 (21.064 pożarów, 33.504 miejscowych zagrożeń, 1.866 alarmów fałszywych)
rok 2006 ogólna liczba interwencji 51.205 (16.204 pożarów, 33.238 miejscowych zagrożeń, 1.763 alarmów fałszywych)
rok 2005 ogólna liczba interwencji 45.768 (22.588 pożarów, 21.750 miejscowych zagrożeń, 1.430 alarmów fałszywych)
rok 2004 ogólna liczba interwencji 44.370 (16.830 pożarów, 26.208 miejscowych zagrożeń, 1.332 alarmów fałszywych)
rok 2003 ogólna liczba interwencji 48.225 (26.333 pożarów, 20.432 miejscowych zagrożeń, 1.460 alarmów fałszywych)