Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Podsumowanie działań służb w województwie śląskim w związku z wichurami

2017.10.31

30 października br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jacka Kleszczewskiego. Spotkanie poświęcone było analizie sytuacji i podsumowaniu,przez podległe służby i instytucje, dotychczasowych działań na terenie województwa śląskiego w związku przejściem orkanu „Grzegorz”.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP  poinformował, że w związku z sytuacją meteorologiczną podwyższono stany obsadowe na stanowiskach kierowania komend PSP. W dniach 29-30 października, przy prawie 1200 interwencjach zaangażowanych było ponad 7000 strażaków PSP i OSP. W trakcie działań rannych zostało 2 ratowników PSP i OSP.
Wojewoda Śląski podziękował strażakom oraz innym służbom za wykonaną pracę podczas usuwania skutków wichur i podejmowane nadal działania.

Po posiedzeniu, Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP uczestniczyli w wideokonferencji, zwołanej z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, a następnie spotykali się z dziennikarzami na briefingu.