Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

III Śląskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym

2018.02.19

19 lutego 2018 roku odbyły się III Śląskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach przy współudziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Warsztaty otworzył  Śląski  Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Bytomiu oraz Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA województwa śląskiego, Wojewódzki Konsultant Medycyny Ratunkowej, biegły sądowy z zakresu ratownictwa medycznego i psycholog z komendy wojewódzkiej PSP w Katowicach. W wygłoszonych wykładach poruszana była tematyka między innymi szeroko rozumianego ratownictwa medycznego, postępowania w urazach układu nerwowego i rdzenia, czy urazów psychicznych ratowników w związku z udziałem w akcjach ratowniczych.

W warsztatach udział wzięło 246 ratowników medycznych pełniących służbę w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego, goście z województwa opolskiego i małopolskiego oraz przedstawiciele Szkoły Aspirantów w Krakowie i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Warsztaty są ważną formą doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zatrudnianych w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, pozwalają na poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych.