Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wizyty strażaków i policjantów na obozach harcerskich. Uczą dzieci zasad bezpieczeństwa

2018.07.13

10 lipca 2018 roku bielscy strażacy i policjanci wizytowali obóz harcerski zorganizowany w Jaworzu. Ścisłą współpracę pomiędzy służbami nawiązano w ramach działań, mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników obozów wakacyjnych oraz utrzymywanie kontaktu z właściwymi terenowo służbami ratunkowymi. Współdziałanie służb ma służyć wypracowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywającym dzieciom.

Z uczestnikami obozu przeprowadzono szkolenie na wypadek wystąpienia zjawisk niebezpiecznych, w tym próbną ewakuację oraz przygotowanie miejsca bezpiecznej ewakuacji w razie zagrożenia. Omówiono także sposoby alarmowania i sprawdzono łączność. W trakcie spotkania przeprowadzono profilaktyczną pogadankę z młodzieżą, dotyczącą zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentowano również sprzęt gaśniczy.

Wizyty na terenie obozów są przeprowadzane w związku z  podpisaniem - w czerwcu 2018 roku - przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich.

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami