Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków

2018.07. 9

6 lipca 2018 roku, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego. 

Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 7 lipca 2018 r. powołał mł. bryg. mgr. inż. Radosława Lendora na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Sosnowcu.

 

Pan mł. bryg. mgr inż. Radosław Lendor służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1996r. Jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Pan mł. bryg. mgr inż. Radosław Lendor rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Zawierciu na stanowisku dowódcy zastępu, w następnych latach pełnił służbę w wydziale operacyjno-szkoleniowym. Od 2011 roku był zastępcą komendanta powiatowego PSP w Zawierciu, a od 1 marca 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu.

Odznaczony: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: MSWiA