Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu Zdroju

2018.08. 1

Z dniem 1 sierpnia 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu Zdroju powołany został mł. bryg. mgr inż. Robert Myrcha, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej jednostki.

Pan mł. bryg. mgr inż. Robert Myrcha jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania - „Akademia Przywództwa”.

Służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu - Zdroju rozpoczął w 1994 roku. Zajmował kierownicze stanowisko w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej, a od 2007 roku w sekcji kontrolno-rozpoznawczej. Od 1 marca 2018 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Był współorganizatorem wielu przedsięwzięć m.in.: Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wojewódzkich Zawodów Sikawek Konnych. Od wielu lat angażuje się również w pracę z młodzieżą m.in.: poprzez organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Odznaczony m.in: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę, Brązowa Odznaka za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,