Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Nagrody Komendanta Głównego PSP dla funkcjonariuszy z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej

2018.09.12

12 września 2018 roku, w trakcie spotkania Kolegium Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Jacek Kleszczewski wręczył decyzje w sprawie nagród pieniężnych, przyznanych przez Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, czterem funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom pełniącym służbę w Ośrodku Szkolenia w KW PSP w Katowicach.