Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy.

2018.09.26