Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Narada dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP województwa śląskiego

2018.09.27

26 września 2018 roku, w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Katowicach –Szopienicach odbyła się narada służbowa dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP województwa śląskiego, w której uczestniczył  p.o. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk. W naradzie udział wzięło 45 dowódców JRG PSP oraz przedstawiciele Wydziału Operacyjnego KW PSP w Katowicach. Program narady szkoleniowej obejmował m.in.:

  • wykład dotyczący zakresu działań jednostek PSP podczas uwolnienia się tlenku węgla w budynkach mieszkalnych oraz zasad postępowania podczas pożarów w przewodach kominowych,
  • prelekcję przedstawicieli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–System S.A., której celem było zaznajomienie uczestników narady z budową infrastruktury przesyłowej gazu wysokiego ciśnienia oraz z zagrożeniami jakie powodować może uszkodzenie gazociągu,
  • zapoznanie z obiektem stacji redukcyjno – pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia na „Węźle Szopienice”.

Podczas narady oficerowie Wydziału Operacyjnego KW PSP w Katowicach podsumowali również cykl ćwiczeń, które odbyły się w maju oraz czerwcu 2018 roku, obejmujące działania z zakresu usuwania skutków powodzi oraz taktyki prowadzenia działań podczas wielkoobszarowych pożarów lasu.