Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i ćwiczeniami Kompanii Gaśniczej nr 1 “Będzin”

2018.10.25

20 października 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Będzinie zorganizowała wspólnie z instruktorami ogniowymi z terenu naszego województwa warsztaty doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, połączone z ćwiczeniami Kompanii Gaśniczej nr 1 “Będzin”. Zajęcia rozpoczęły się od panelu warsztatowego, który prowadzony był na 4 stanowiskach, jego tematyka obejmowała m.in. bezpieczeństwo prowadzonych działań, rodzaje, zasięgi i zastosowanie poszczególnych prądów gaśniczych, poruszanie się ratowników w ciasnych przestrzeniach, procedurę “otwarcia drzwi” w trakcie pożarów wewnętrznych oraz współpracę między ratownikami w ramach jednej roty gaśniczej. 

Po zakończeniu pierwszej części druhom zaprezentowano symulację rozwoju pożaru w pomieszczeniu oraz omówiono zagrożenia i zjawiska występujące w jego trakcie. Przypomniano również kwestię zagrożeń ze strony tlenku węgla, który jest jedną z głównych przyczyn zatruć w sezonie grzewczym. Po części warsztatowej druhowie z jednostek wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej nr 1 “Będzin”, wzięli udział w praktycznym sprawdzeniu nowo nabytych umiejętności. Jako założenie przyjęto pożar pomieszczenia na V kondygnacji w budynku wysokim. Wewnątrz rozlokowano również 8 pozorantów, którzy nie mogli samodzielnie opuścić budynku i konieczna była ich ewakuacja. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastępy zastały rozwinięty pożar pomieszczenia, całkowicie zadymioną klatkę schodową oraz pracownika ochrony obiektu, który przekazał informacje, że nie wszyscy pracownicy opuścili budynek. Poszczególne czynności ratowniczo – gaśnicze zostały rozdzielone pomiędzy 3 plutony gaśnicze. W trakcie działań wykorzystano obecny na miejscu podnośnik hydrauliczny z JRG Będzin.
Przyjęty zamiar taktyczny polegający na ewakuacji wszystkich zagrożonych osób, udzieleniu im niezbędnej pomocy medycznej  i ugaszeniu pożaru został osiągnięty.

opracowanie: st.kpt. Szymon Gwóżdź KP PSP w Będzinie
zdjęcia: KP PSP w Będzinie