Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Znicze i kwiaty w miejscach pamięci i grobach zmarłych i poległych

2018.10.30

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Sekretarz Województwa Śląskiego Krzysztof Dzierwa, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski wraz z pełniącym obowiązki zastępcy Śląskiego Komendanta st. bryg. Adamem Wilkiem oraz pozostali szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, samorządowcy i przedstawiciele instytucji państwowych złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach osób zasłużonych oraz w kwaterach powstańców, żołnierzy, więźniów politycznych i policjantów. W ten sposób uczcili ich pamięć przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym.

 

Delegacja zapaliła znicze oraz złożyła wieńce w krypcie archikatedry Chrystusa Króla, w której spoczywają biskupi katowiccy – Arkadiusz Lisiecki, Stanisław Adamski i Herbert Bednorz. Następnie  złożyła kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, pod pomnikiem męczeństwa więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, tablicami upamiętniającymi śp. Henryka Sławika oraz Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich w latach 1939–1947 przez Armię Czerwoną, hitlerowców, OUN-UPA i NKWD. Delegacja odwiedziła także groby: śp. Stanisława Ligonia, śp. Arki Bożka, śp. Krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu RP, obrońców Katowic z 1939 roku oraz wybitnych kompozytorów śp. Henryka Michała Góreckiego i śp. Wojciecha Kilara. Kolejnym cmentarzem, który odwiedzili Wojewoda Śląski i Śląski Komendant Wojewódzki PSP był cmentarz przy ul. Francuskiej – tam zatrzymali się przy mogiłach śp. Tadeusza Szurmana - biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, śp. Konstantego Wolnego i śp. Wojciecha Korfantego oraz pod pomnikiem Ofiar Sybiru. Złożyli kwiaty i zapalili znicze także na Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na koniec delegacja odwiedziła cmentarz w Katowicach-Panewnikach, gdzie złożyła kwiaty na mogile obrońców Katowic w 1939 roku i przy pomniku nagrobnym żołnierzy organizacji niepodległościowych pomordowanych w latach 1945–1956.