Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Prezentacja Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia COP24

2018.11.29

29 listopada 2018 roku w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyło się spotkanie z dziennikarzami, na którym zaprezentowano Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia, utworzone w związku z organizacją szczytu klimatycznego. Stanowisko to utworzone w celu skoordynowania działań wszystkich podmiotów i służb zabezpieczających wydarzenie, aby w przypadku potrzeby reakcji, zapewnić sprawny obieg informacji oraz szybkość i efektywność działań. Miejsce wyposażone jest w kilkanaście stanowisk dyspozytorskich, przeznaczonych dla przedstawicieli poszczególnych instytucji w tym Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta w Katowicach. Jest ono wyposażone w komputery z dostępem między innymi do różnych baz danych i systemów, ekrany z dostępem do miejskiego monitoringu wizyjnego, łączność radiową i telefoniczną.
Dziennikarze mieli okazję zapoznać się ze specyfiką stanowisk kierowania poszczególnych służb, w których dyżury pełnią przedstawiciele wszystkich instytucji odpowiadających za zabezpieczenie COP24.
Na prezentacji obecni byli szefowie służb Policji i Państwowej Straży Pożarnej, odpowiedzialni za zabezpieczenie przebiegu szczytu klimatycznego COP24.

W ramach stanowiska Państwowej Straży Pożarnej działa sztab PSP, w którym pełnią służbę oficerowie odpowiedzialni miedzy innymi za łączność, informatykę oraz analizę zagrożeń. Sztab koordynuje całość przedsięwzięć w trakcie zabezpieczenia COP24