Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Odprawa podsumowująca przygotowania do konferencji klimatycznej ONZ

2018.11.30

30 listopada 2018 roku, na kilka dni przed rozpoczęciem 24 sesji konferencji klimatycznej ONZ (COP24), w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa przedstawicieli służb z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. W odprawie wzięli również udział Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu przygotowań do szczytu klimatycznego, który odbędzie się w Katowicach. Ministrowi raporty złożyli dowódcy operacji służb zaangażowanych w zabezpieczenie konferencji. Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski wraz z zastępcą st. bryg. Bogdanem Jędrochą oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak.