Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie

2018.12. 6

Z dniem 6 grudnia 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie powołany został st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch.

Pan st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch w 2003 roku ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie i rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie na stanowisku starszego ratownika. Od grudnia 2004 roku został przeniesiony do pełnienia służby w systemie codziennym, początkowo w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym, a następnie w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym. Z dniem 1 stycznia 2016 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na bazie, której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2007 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie w 2009 roku uzyskał tytuł magistra  inżyniera pożarnictwa.

Pan st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch posiada doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Jest inicjatorem i współtwórcą  ćwiczeń i manewrów z udziałem jednostek PSP oraz innych podmiotów ratowniczych. Realizuje programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.