Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu

2019.04. 1

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu powołany został mł. bryg. mgr inż. Łukasz Osikowicz, który dotychczas pełnił obowiązki zastępcy komendanta tej jednostki.

Pan mł. bryg. mgr inż. Łukasz Osikowicz w 2002 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Zawierciu w sekcji kontrolno-rozpoznawczej, na stanowisku młodszego specjalisty. W czerwcu 2009 roku został kierownikiem tej sekcji.

 

W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2004 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie: „Administracja i Zarządzanie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w 2011 roku studia podyplomowe w SGSP w zakresie „Zapobieganie pożarom i awariom”.

Pan mł. bryg. mgr inż. Łukasz Osikowicz przez wiele lat zajmując się ochroną  przeciwpożarową na terenie powiatu, wykazuje się wysokim profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Jest inicjatorem wielu akcji z zakresu edukacji bezpieczeństwa pożarowego. Współpracuje także z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zawierciańskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.