Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku

2019.06.25

Z dniem 25 czerwca 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku powołany został bryg. mgr Robert Ladra, który dotychczas pełnił obowiązki komendanta tej jednostki.

Pan bryg. mgr Robert Ladra służbę pożarniczą pełni od ponad 28 lat. Jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, 1 sierpnia 1992 roku został skierowany do obecnej Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku technika sprzętowego, a następnie na stanowisku dowódcy zmiany. Przez ponad 10 lat pełnił służbę w pionie kontrolno-rozpoznanym, później jako dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłobucku, a następnie został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Przez kilkanaście lat był nieetatowym dowódcą kompanii gaśniczej OSP i oficerem prasowym komendy.
Od 23 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

W czasie wieloletniej służby Pan bryg. mgr Robert Ladra podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2000 roku ukończył studia magisterskie, w 2011 roku studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w 2012 roku studia podyplomowe w zakresie Akademii Przywództwa.

Za swoje osobiste zaangażowanie i pracę został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.