Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Konferencja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

2019.10.25

24 października 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zorganizowała konferencję, w ramach prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Konferencję otworzył Komendant Miejski PSP w Świętochłowicach mł. bryg. Arkadiusz Labocha, który przywitał przybyłych gości. Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Świętochłowic Pan Daniel Beger, który zainaugurował akcję społeczną „Czujne Świętochłowice”, w ramach której przekazał strażakom z KM PSP w Świętochłowicach 20 czujek dymu oraz 20 czujników tlenku węgla. Czujki  będą przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla lub pożarami w budynkach mieszkalnych.

W dalszej części Konferencji funkcjonariusze KM PSP w Świętochłowicach wygłosili referaty na temat obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, skupiając się na zagadnieniach związanych bezpośrednio z trwającym sezonem grzewczym. Omówili także interwencje, których występowanie nasila się w okresie jesienno-zimowym. Zwrócono szczególną uwagę na przypadki zdarzeń dotyczących pożarów sadzy, zatruć tlenkiem węgla. Na zakończenie zademonstrowali jak powstaje tlenek węgla i jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru mieszkania.  

Następnie wygłoszono referaty związane miedzy innymi z zagadnieniami spalania odpadów w domowych piecach, a także problematykę prowadzonych kontroli materiału opałowego w budynkach mieszkalnych i instytucjach na terenie Świętochłowic, które omówili przedstawiciele straży miejskiej.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w swoim wystąpieniu odniósł się do przepisów prawa budowlanego w kontekście magazynowania i użytkowania butli z paliwem płynnym w budynkach mieszkalnych. O wykroczeniach dotyczących nieprawidłowego użytkowania instalacji grzewczych mówił Komendant Miejski Policji. Spotkanie zakończyło wystąpienie mistrza kominiarskiego, który przypomniał o zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla oraz obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Do dyskusji aktywnie włączali się również obecni przedstawiciele zarządców budynków mieszkalnych. Konferencja była okazję do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo mieszkańców, w kontekście zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach oraz KM PSP w Świętochłowicach
Zdjęcia: Paulina Wierzbowska - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach