Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Hołd pamięci naszych Wielkich Rodaków

2019.10.30

30 października 2019 roku, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski wraz z zastępcą st. bryg. Adamem Wilkiem, Wicemarszałek Województwa Dariusz Starzycki, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, a także szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, samorządowcy i przedstawiciele instytucji państwowych złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach osób zasłużonych oraz w kwaterach powstańców, żołnierzy, więźniów politycznych i policjantów. W ten szczególny sposób oddano hołd i cześć pamięci Wielkich Rodaków, zasłużonych walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny oraz zasłużonych twórczością i pracą.

Delegacja zapaliła znicze oraz złożyła wieńce w krypcie archikatedry Chrystusa Króla, w której spoczywają biskupi katowiccy – Arkadiusz Lisiecki, Stanisław Adamski i Herbert Bednorz. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, pod pomnikiem męczeństwa więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, tablicami upamiętniającymi śp. Henryka Sławika oraz Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich w latach 1939–1947 przez Armię Czerwoną, hitlerowców, OUN-UPA i NKWD. Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski zapalił znicze i złożył kwiaty na grobach: śp. Stanisława Ligonia oraz wybitnego polskiego kompozytora śp. Henryka Mikołaja Góreckiego. Delegacja odwiedziła także groby: śp. Arki Bożka, śp. Krystyny Bochenek, obrońców Katowic z 1939 roku oraz wybitnego kompozytora śp. Wojciecha Kilara. Kolejnym cmentarzem, który odwiedziła delegacja był cmentarz przy ul. Francuskiej – tam zatrzymali się przy mogiłach śp. Tadeusza Szurmana - biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, śp. Konstantego Wolnego i śp. Wojciecha Korfantego oraz pod pomnikiem Ofiar Sybiru. Złożyli kwiaty i zapalili znicze także na Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na koniec delegacja odwiedziła cmentarz w Katowicach-Panewnikach, gdzie złożyła kwiaty na mogile obrońców Katowic w 1939 roku i przy pomniku nagrobnym żołnierzy organizacji niepodległościowych pomordowanych w latach 1945–1956.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: mł. asp. Damian Golański - KW PSP w Katowicach, I. Matuszewska - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach