Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Szkolenie dla seniorów w Świętochłowicach

2019.11.26

26 listopada 2019 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach gościli seniorów z dziennego domu pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Podczas spotkania strażacy omówili poszczególne grupy pożarów i zaprezentowali działanie podręcznego sprzętu gaśniczego. Następnie seniorzy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym będącym na wyposażeniu jednostki. Na zakończenie prelekcji nasi goście mieli okazję przeprowadzić praktyczne próby użycia gaśnic.

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Świętochłowicach