Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Podsumowanie "Bezpiecznych ferii 2020"

2020.01.24

W związku z feriami zimowymi w województwie śląskim, strażacy z komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej prowadzili szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, zarówno w czasie ferii, jak również w całym okresie zimowym. Największą uwagę poświęcili propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród uczniów szkół podstawowych.
W grudniu i styczniu funkcjonariusze odwiedzili prawie 1.400 szkół oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, przeprowadzając rozmowy z prawie 65.000 uczniów oraz z gronem pedagogicznym placówek.

Niebezpieczne sytuacje mogą przytrafić się każdemu z nas w najmniej oczekiwanych momentach. Wiedzą o tym dorośli i to szczególnie na nich spoczywa odpowiedzialność, aby tę wiedzę przekazywać najmłodszym. Dlatego też strażacy po raz kolejny zaangażowali się w edukowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W ramach kampanii „Bezpieczne ferie 2020” rozmawiali z dziećmi, w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas wolny w trakcie ferii i sezonu zimowego, jakie zagrożenia występują w tym okresie i w jaki sposób postępować, w sytuacji gdy będziemy świadkami zdarzenia wymagającego interwencji służb ratowniczych. Strażacy przypomnieli również numery alarmowe i prowadzili z uczniami symulowane rozmowy telefoniczne, wcielając się w rolę dyżurnych stanowisk kierowania. Dzieci zostały także zaproszone do odwiedzenia sal edukacyjnych, działających przy Komendach Miejskich PSP w Katowicach, Częstochowie i Chorzowie.

Spotkania odbywały się w trakcie sezonu grzewczego, dlatego strażacy szczególną uwagą poświęcali tematom kampanii społecznej PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omawiali zagrożenia związane z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, a także zwracali uwagę na możliwość zwiększania bezpieczeństwa poprzez instalowanie czujników. Poruszali również tematykę bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach oraz prawidłowego zachowania, gdy jesteśmy uczestnikami lub świadkami zdarzenia zagrażającemu życiu lub zdrowiu.
W trakcie spotkań strażacy przekazali do szkół prawie 4.000 kalendarzy Państwowej Straży Pożarnej. Na kalendarzu znajdują się informacje o konkursach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez Komendanta Głównego PSP. Strażacy zachęcali uczniów do wzięcia w nich udziału. Zwieńczeniem prelekcji były pokazy i zapoznanie uczestników ze sprzętem wykorzystywanym w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia edukacyjne w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa nie tylko w okresie ferii zimowych, ale również w przez cały rok.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: KM/KP PSP woj. śląskego