Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty dla żołnierzy Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

2020.01.27

26 stycznia 2020 roku bytomscy strażacy przeprowadzili warsztaty dla żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z zakresu ratowania i samoratowania na lodzie oraz prowadzenia działań przeciwpowodziowych.

Zajęcie praktyczne poprzedziły zajęcia teoretyczne, które zrealizowano na terenie jednostki wojskowej 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Instruktorzy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego KM PSP w Bytomiu zapoznali żołnierzy ze specyfiką prowadzenia działań PSP podczas powodzi oraz działań na akwenach zalodzonych. Następnie, odbyły się ćwiczenia praktyczne, które zorganizowano na zbiorniku wodnym Brandka w Bytomiu, gdzie 30 żołnierzy wraz z ratownikami z SGRW-N Bytom ćwiczyło m.in budowanie wałów przeciwpowodziowych (między innymi metodą duńską), postepowanie z poszkodowanymi wychłodzonymi oraz w stanie hipotermii (wykorzystanie foli termicznej oraz metody ogrzewania i zabezpieczania poszkodowanych), a także metody samoratownictwa (wychodzenie na kruchy lód) i ratownictwa z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (wykorzystanie trapów pneumatycznych, kamizelek i ubrań do pracy w wodzie).

Opracowanie: Ośrodek Szkolenia KW PSP w Katowicach na podstawie materiałow KM PSP w Bytomiu
zdjęcia: KM PSP w Bytomiu