Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

2020.04.30