Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2020

2020.05. 4

4 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Tegoroczne strażackie święto, z uwagi na stan epidemiczny, było obchodzone z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. W uroczystym apelu wzięli udział: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, jego zastępcy st. bryg. Bogdan Jędrocha oraz st. bryg. Adam Wilk, a także kapelan krajowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP ks. mł. bryg. Adam Glajcar i kapelan wojewódzki Kościoła Rzymsko-Katolickiego ks. Michał Palowski oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach kwiatów i zapalonych zniczy przed tablicą upamiętniającą poległych strażaków.

Meldunek o rozpoczęciu oficjalnej części obchodów Dnia Strażaka, złożony przed dowódcę uroczystości st. kpt. Macieja Skulicha, przyjął Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski.
Po odegraniu hymnu państwowego, odczytano uchwałę Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach o odznaczeniu medalami za Zasługi dla Pożarnictwa 92 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz wspierały działalność PSP i OSP.

W dalszej części, odczytano rozkazy personalne: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w sprawie nadania wyższych stopni w korpusach:

  • oficerskim – 135 funkcjonariuszom województwa śląskiego,
  • aspiranckim – 129 funkcjonariuszom województwa śląskiego,
  • podoficerskim – 539 funkcjonariuszom województwa śląskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z okazji Dnia Strażaka, wyróżnił nagrodami pieniężnymi 4 funkcjonariuszy z województwa śląskiego.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił 41 funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi oraz 32 funkcjonariuszy Dyplomami.

W tym roku, wyróżnienia oraz awanse przyznano 47 funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Na zakończenie uroczystego apelu głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim przemówieniu podkreślił, że tegoroczne święto z okazji Dnia Strażaka jest obchodzone w szczególny sposób z uwagi na stan epidemiczny w Kraju. Następnie złożył podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i pracę, szczególnie w ostatnim czasie oraz pogratulował wszystkim awansowanym i wyróżnionym i życzył dalszych sukcesów w służbie.

Wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek składa życzenia z okazji Dnia Strażaka

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach