Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Pomoc dla powodzian z województwa podkarpackiego

2020.07.27
Pomoc dla powodzian z województwa podkarpackiego)

Czerwcowa powódź w województwie podkarpackim spowodowała ogromne straty, wiele osób straciło dorobek całego życia. Strażacy z jednostki OSP Świerklany w powiecie rybnickim postanowili zorganizować pomoc dla tych rodzin, organizując zbiórkę materiałów najbardziej potrzebnych powodzianom. W jej wyniku zebrano duże ilości środków czystości, środków dezynfekcyjnych, ubrań oraz żywności i wody pitnej. Transport materiałów na tereny dotknięte powodzią został zorganizowany 10 lipca 2020 roku.
Ponieważ pierwsza zbiórka przyniosła ogromy odzew mieszkańców, strażacy z OSP Świerklany postanowili zorganizować kolejną. Następny konwój samochodów z darami (były to m.in. meble, sprzęt RTV i AGD oraz artykuły budowlane) wyruszył do miejscowości Zabratówka na podkarpaciu 25 lipca. Pomocy w transporcie zebranych darów udzieliła również Komenda Miejska PSP w Rybniku, użyczając samochód kwatermistrzowski. 

opracowanie: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Rybniku
zdjęcia: KM PSP w Rybniku