Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie kierownictwa w Komendzie Miejskiej w Bytomiu

2020.07.27
Powołanie kierownictwa w Komendzie Miejskiej w Bytomiu

27 lipca 2020 roku, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, odbyła się uroczystość powołania mł. bryg. Marka Trefona na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Akt powołania wręczył Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski w asyście Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Mirosława Synowca. Z dniem 27 lipca br. powołany został również Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu mł. bryg. Tomasz Rutkowski.

Uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości bryg. Krzysztof Giel, składając meldunek Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn państwowy. Po oficjalnym przejęciu obowiązków głos zabrał  nadbryg. Jacek Kleszczewski, który złożył życzenia nowo powołanym oraz podziękował za dotychczasową służbę bytomskim strażakom.
Na zakończenie wystąpił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu mł. bryg. Marek Trefon, który podziękował za okazane zaufanie.

Wśród zaproszonych gościu obecni byli: Sekretarz Miasta Bytomia Pan Mirosław Luks, Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Andrzej Brzozowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu ppłk Artur Szumowski oraz Zastępca Dowódcy 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu mjr Andrzej Kaczmarzyk.

 

Pan mł. bryg. mgr Marek Trefon jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W trakcje służby ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Ukończył również studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania - „Akademia Przywództwa”.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1999 roku. Po ukończeniu Centralnej Szkoły, kontynuował ją w Komendzie Miejskiej PSP w Bytomiu, zajmując kolejno stanowiska starszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy zmiany, a do roku 2014 stanowisko zastępcy dowódcy JRG.
1 lipca 2019 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, a od 27 maja 2020 roku do 24 lipca 2020 roku pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego.

Za dotychczasowe osiągnięcia w służbie został odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

opracowanie: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Bytomiu
zdjęcia: KM PSP w Bytomiu