Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Strażacy ostrzegają

2015.12.28

Okres sylwestrowo - noworoczny to tradycyjnie czas zabawy i radości. Niestety, również wtedy dochodzi do tragicznych wypadków spowodowanych nieumiejętnym obchodzeniem się z  wyrobami pirotechnicznymi /petardami i fajerwerkami/. Niektóre z nich kończa sie poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Przyczyną większości tych zdarzeń jest nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi. Nie można zapomnieć, że pomimo iż są one używane w czasie zabaw sylwestrowych, to są to materiały wybuchowe.

Jakie są zagrożenia?

Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami grozi m.in.:

  • oparzeniami i skaleczeniami głowy i rąk,
  • urazami oczu, łącznie z utratą wzroku,
  • głębokimi ranami, a nawet urwanymi palcami,
  • uszkodzeniami słuchu.

O czym należy pamiętać?

 

Apelujemy do wszystkich o rozsądek i rozwagę przy posługiwaniu się tymi środkami i prosimy o zapoznanie się z  warunkami bezpieczeństwa związanymi ze stosowaniem materiałów pirotechnicznych.