Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

2017.07.11

Z dniem 13 lipca 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu  powołany został bryg. mgr inż. Janusz BULA, dotychczas pełniący obowiązki komendanta tej Jednostki.

Po ukończeniu w roku 1996 Szkoły Aspirantów w Krakowie został skierowany do służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 w Lublińcu gdzie objął stanowisko dowódcy zastępu. W trakcie służby zajmował kolejne stanowiska w systemie zmianowym: zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, a z dniem 15 listopada 2008 r. został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

W trakcie służby podnosił kwalifikacje poprzez ukończenie w 2002 r. Akademii Pedagogicznej w Krakowie - studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika z wychowaniem obronnym. W 2011 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2012 r. studia podyplomowe „Akademia Przywództwa” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

W ramach piastowanych stanowisk w latach 2000-2017 kierował działaniami ratowniczymi w wielu akcjach na terenie powiatu lublinieckiego; w tym działaniami po przejściu trąby powietrznej przez miejscowości Kalina i Rusinowice w 2008 r. W tym samym roku jako Dowódca Śląskiej Kompanii Specjalnej Powodziowej „Katowice 2” brał udział w działaniach ratowniczych na Ukrainie w trakcie akcji usuwania skutków powodzi w obwodzie Iwano-Frankowskim, a w roku 2010 r. uczestniczył w działaniach ratowniczych, podczas usuwania skutków powodzi w miejscowości Bieruń,.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.