Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w województwie śląskim

2017.07.25

W czerwcu bieżącego roku, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach zorganizowała i przeprowadziła, na terenie 10 powiatów naszego województwa, cykl  ćwiczeń w formie praktycznego sprawdzenia możliwości operacyjnych i organizacyjnych zasobów ratowniczych. Tematyką obejmowały one działania przeciwpowodziowe oraz usuwanie skutków powodzi. Jako kryterium doboru miejsc przeprowadzenia ćwiczeń, przyjęto zagrożenia poszczególnych powiatów/miast, wynikające z „Analizy zagrożeń powodziowych dla województwa śląskiego” oraz doświadczenia ratownicze związane z powodziami, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku długotrwałych opadów deszczu stany wód w rzekach i zbiornikach wodnych przekroczył poziomy alarmowe. Spowodowało to bezpośrednie zagrożenie powodzią na znacznych obszarach. Ponadto założono, że doszło do lokalnych podtopień domów i gospodarstw.
Podstawowym celem tych ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa śląskiego do prowadzenia działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki KSRG z poszczególnych powiatów oraz kompanie i plutony odwodowe Śląskiej Brygady Odwodowej. Łącznie w ćwiczenia zaangażowanych było 420 strażaków PSP i 415 strażaków OSP oraz 217 pojazdów PSP i 94 pojazdy OSP.