Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach

2017.08. 1
Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach, powołany został st. kpt. mgr inż. Piotr Skóra, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej Jednostki.

St. kpt. mgr inż. Piotr Skóra służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1993 roku. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Chorzowie na stanowisko dowódcy zastępu. Przez kolejne lata pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, dowódcy JRG.
Z dniem 3 kwietnia 2017 r. Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył mu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach.

W trakcje służby podnosił kwalifikacje zawodowe: ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, ponadto studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku „Zarządzanie w bhp w procesach produkcyjnych, studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania i studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi dla Straży Pożarnej.   

Jest członkiem Zespołu ds. ustalania oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar powołanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Za osiągnięcia w służbie odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” i Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.