Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu

2017.08. 1

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu, powołany został mł. bryg. mgr inż. Artur Łągiewka, dotychczas pełniący obowiązki komendanta tej Jednostki.

mł. bryg. mgr inż. Artur Łągiewka jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także studia magisterskie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.

W 1997 r. został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, gdzie został mianowany na stanowisko Dowódcy Zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej. W trakcie służby zajmował kolejne stanowiska w systemie zmianowym, następnie w Sekcji Operacyjno – Szkoleniowej na stanowisku specjalisty. W latach 2011-2017 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego. Z dniem 1 czerwca 2017r. Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu.

Odznaczony m.in.: Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.  

Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, z których na szczególną uwagę zasługują: - akcje gaśnicze kompleksów leśnych w Ogrodzieńcu w 2009r., działania prowadzone przy usuwaniu skutków oblodzeń w 2010r., akcja ratownicza po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w 2012r.
Od lat z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem współpracuje z Jednostkami OSP z terenu powiatu.