Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Węgierskiej Górce 2017

2017.08.25

W dniach od 31 lipca do 12 sierpnia 2017r.  w Węgierskiej Górce odbywał się obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu mikołowskiego. Organizatorem obozu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach oraz Starostwem Powiatowym w Mikołowie. Na jego organizację otrzymano dofinansowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W obozie udział wzięło 53 członków MDP z Łazisk Górnych, Orzesza, Wyr i Ornontowic.
W czasie trwania obozu, młodzież miała okazję zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostek PSP, używanym w trakcie różnego rodzaju akcji ratowniczych w tym także sprzętu używanego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy poznali również podstawy zjawisk fizyko-chemicznych, dowiedzieli się czym jest pożar i jakie niesie ze sobą zagrożenia, jakie są podstawowe środki gaśnicze, poruszone zostały zagadnienia z taktyki gaszenia pożarów, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej i podstaw łączności radiowej. Wiedzę zdobytą na zajęciach teoretycznych młodzież mogła sprawdzić w praktyce, podczas zorganizowanych ćwiczeń, na których podawała wodę na symulowane pożary, sprawiała drabiny pożarnicze, czy udzielała pierwszej kwalifikowanej pomocy.

Szkolenie teoretyczne prowadzili instruktorzy z Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie oraz z Komendy Miejskiej w Tychach. W szkoleniu praktycznym uczestniczyły jednostki OSP Węgierska Górka, OSP Cisiec oraz jednostki z powiatu mikołowskiego – OSP Łaziska Średnie, OSP Wyry i OSP Orzesze.

W czasie wolnym od zajęć uczestnikom organizowano wycieczki, podczas których mieli możliwość zwiedzenia i poznania uroków okolicznych miejscowości.