Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku - Białej

2017.08.31

Z dniem 1 września 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku – Białej powołany został bryg. mgr inż. Grzegorz Piestrak, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej Jednostki.

Pan bryg. mgr inż. Grzegorz Piestrak ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, po czym został skierowany do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach służbowych między innymi pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Jego umiejętności i predyspozycje spowodowały, że w 1999 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Bielsku-Białej.

Jako dowódca JRG wielokrotnie brał udział i dowodził w trudnych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pełnienia służby strażaków w podległej jednostce. Organizował i nadzorował różnorodne formy doskonalenia zawodowego jak: ćwiczenia na obiektach o szczególnym zagrożeniu, zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego. Efektem Jego pracy jest realizacja szkoleń kursowych i doskonalących dla 51 Ochotniczych Straży Pożarnych podległych Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

Za osiągnięcia w służbie odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medale za Zasługi dla Obronności Kraju, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa powiatu bielskiego oraz Odznaką Honorową za zasługi dla województwa bielskiego.