Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą w Katowicach

2017.09. 6

29 sierpnia 2017r. na terenie jednostki OSP Katowice-Szopienice odbyło się spotkanie edukacyjne dla dzieci w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą",  organizowanej pod patronatem i z inicjatywy Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie nieść może rekracja wodna i promowanie bezpiecznych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie dalsze ograniczenie takich wypadków.

W pokazach wzięły udział strażacy z Komendy Miejskiej PSP Katowice, Ochotniczej Straży Pożarnej Katowice-Szopienice, policjanci ze Szkoły Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W ramach tego wydarzenia odbyły się pokazy na stawie Morawa, podczas których zaprezentowano techniki ratowania osoby tonącej, jak również sprzęt ratowniczy, wykorzystywany przy tego typu akacjach.

A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:

 • nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków;
 • nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności;
 • po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
 • do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;
 • nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
 • gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona;
 • rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
 • nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
 • nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej pół godziny
 • do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
 • korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki.

 

Opracowanie: KM PSP w Katowicach
Zdjęcia: Bartłomiej Mysłek, Krzysztof Lato.