Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" w Jastrzębiu-Zdroju

2017.09. 7

W ostatni dzień wakacji, korzystając ze wspaniałej pogody, Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła wakacyjny cykl wydarzeń informacyjno - edukacyjnych prowadzonych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, nad którą patronat honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa na akwenach, bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz zasad bezpiecznego uprawiania sportów wodnych. Organizowane spotkania odbywały się na terenie "Kąpieliska Zdrój" należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Strażacy wspólnie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzali m.in. pokazy ratownictwa wodnego, demonstrowali sprzęt ratowniczy oraz szkolili licznych zainteresowanych w udzielaniu pierwszej pomocy. Na terenie kąpieliska odbyły się do tej pory trzy tego typu spotkania, a w przypadku ładnej pogody akcja będzie jeszcze kontynuowana.

Opracowanie,zdjęcia: KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju