Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo” w Piekarach Śląskich

2017.09. 7

W okresie poprzedzającym wakacje jak i podczas wakacji funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich prowadzili akcje prewencyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, na festynach i piknikach rodzinnych, których celem było rozpowszechnianie informacji o odpowiednim zachowaniu się w sytuacji zagrożenia, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, czy też bezpiecznym zachowaniu nad wodą.

Posumowaniem tych działań były pokazy przeprowadzone 2 września br. w trakcie pikniku rodzinnego pod nazwą „Sport wzbogaca – nałóg zatraca” orgaznizowanego pod patronatem Pani Sławy Umińskiej – Duraj, Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich zorganizowała i przeprowadziła na terenie Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich akcję -realizowaną pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich wraz ze strażakami ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz ratownikami Piekarskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prezentowali sposoby ratowania osoby tonącej, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jak również przekazywali informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Strażacy instruowali także, jak należy prawidłowo udzielać poszkodowanym osobom pierwszej pomocy. Każdy uczestnik pikniku mógł spróbować własnych sił i samodzielnie, pod nadzorem ratownika, przy wykorzystaniu fantoma, przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową. Ponadto zaprezentowano sprzęt i samochody specjalistyczne używane przez Państwową Straż Pożarną w ratownictwie technicznym, tj. przy wypadkach komunikacyjnych i katastrofach budowlanych.

Na pikniku obecni byli także strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, którzy prezentowali sprzęt i techniki ratowania osób na wysokości jak i z zagłębień terenu. W prezentacji sprzętu pożarniczego brali udział również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” w Strzybnicy. Kulminacyjnym momentem akcji były ćwiczenia, podczas których piekarscy strażacy zademonstrowali umiejętności w uwalnianiu osób z pojazdów, które uległy wypadkowi, poprzez cięcie karoserii samochodu, a także wydobycie i opatrzenie poszkodowanego.

Opracowanie: mł.bryg. Marcin Gąsowski KM PSP w Piekarach Śląskich
zdjęcia: Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, WOPR w Piekarach Śląskich