Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu

2017.09.13

Z dniem 13 września 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu powołany został bryg. mgr inż. Jerzy Nierobisz, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej Jednostki.

Pan bryg. mgr inż. Jerzy Nierobisz ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, po czym został skierowany do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach służbowych, kolejno pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy plutonu oraz dowódcy zmiany.W 1999r.został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zabrzu.

Jako dowódca JRG wielokrotnie brał udział i dowodził w działaniach ratowniczo-gaśniczych, między innymi: pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej, powodzi w 1997r.i 2010r., pożaru Praktikera w Zabrzu w 2008r.

Jest funkcjonariuszem z długoletnim doświadczeniem i umiejętnościami operacyjnymi. To oficer o dużym potencjale, wiedzy i zaangażowaniu. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pełnienia służby strażaków w podległej jednostce. Organizował i nadzorował różnorodne formy doskonalenia zawodowego, takie jak: ćwiczenia na obiektach o szczególnym zagrożeniu, zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego.
Za osiągnięcia w służbie odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.