Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Nabór do służby w KM/P PSP

Ogłoszenie zamieszczone 16 lipca 2019r.

 • Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu ogłasza z dniem 16.07.2019 r. postepowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu – termin składnia dokumentów aplikacyjnych upływa 30.07.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://straz-lubliniec.pl/nabor w zakładce nabór i Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.straz-lubliniec.pl/50.html w zakładce nabór.

Ogłoszenie zamieszczone 1 lipca 2019r.

 •  Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo – starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15.07.2019r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.straz.bielsko.pl/ogloszenia/1536-1

Ogłoszenie zamieszczone 19 czerwca 2019r.

 • Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy specjalista) w Sekcji Finansów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 04.07.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://www.kmpspdabrowag.pl  oraz http://strazdabrowag.mojbip.pl

 

Ogłoszenie zamieszczone 19 kwietnia 2019r. - z dniem 11 lipca 2019 r. nabór został zakończony.

 • Komenda Miejska PSP w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo – starszy inspektor sztabowy) w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 maja 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://strazpozarna.katowice.pl/  w zakładce Służba i praca oraz https://kmpspkatowice.bip.gov.pl/ .

 • Komenda Miejska PSP w Katowicach informuje, że zakończono postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej – docelowo starszy inspektor sztabowy.

Ogłoszenie zamieszczone 19 kwietnia 2019r.

 • KM PSP w Gliwicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

  w Gliwicach – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.kmpsp.gliwice.pl.
 • KM PSP w Gliwicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik kierowca) w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.kmpsp.gliwice.pl.
 • KM PSP w Gliwicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy inspektor sztabowy w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym; system służby codzienny) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.kmpsp.gliwice.pl.

Ogłoszenie zamieszczone 12 kwietnia 2019r.

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ogłasza z dniem 12.04.2019r. postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - główny księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa  26.04.2019r. o godz. 15.00. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: na stronie internetowej http://www.mikolow.kppsp.gov.pl/ w zakładce informacje oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspmikolow.bip.gov.pl w zakładce praca. 

Ogłoszenie zamieszczone 8 kwietnia 2019r.

 • Komenda Miejska PSP w Siemianowicach Śląskich ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 23.04.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.siemianowice.katowice.kwpsp.gov.pl/436.html

Ogłoszenie zamieszczone 2 kwietnia 2019r.

 • Komenda Powiatowa PSP w Będzinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 16.04.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html  oraz  http://www.kppspbedzin.pl/

Ogłoszenia zamieszczone 1 kwietnia 2019r.

 • Komenda Miejska PSP w Sosnowcu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo – operator sprzętu specjalnego) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15.04.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kmpspsosnowiec.nowybip.pl/ogloszenia oraz http://www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl/nabor-do-sluzby

 • Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15.04.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kppsp.cieszyn.pl/?s=90 oraz http://bip.kppsp.cieszyn.pl/?s=91

Ogłoszenie zamieszczone 21 marca 2019r. - z dniem 09 lipca 2019 r. nabór został zakończony.

 • Komenda Miejska PSP w Bytomiu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 03 kwietnia 2019r.
  Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.bytom.pl/straz/  oraz  http://bip.bytom.katowice.kwpsp.gov.pl/410.html

 • Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, że zakończono postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej – docelowo starszy ratownik.

Ogłoszenie zamieszczone 21 marca 2019r.

 • Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 04.04.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://www.kmpspdabrowag.pl   oraz http://strazdabrowag.mojbip.pl

Ogłoszenie zamieszczone 15 marca 2019r. - z dniem 19.04. 2019r. nabór został zakończony.

 • Komenda Miejska PSP w Piekarach Śląskich ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 29.03.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kmpsppiekary.pl/index.php/ogloszenia/ oraz http://bip.piekary.katowice.kwpsp.gov.pl/264.html

Ogłoszenie zamieszczone 14 marca 2019r.

 • Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo - starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 27.03.2019 r. - Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://straz.jastrzebie.pl/ oraz http://bip.jastrzebie.pl/contents/5251

Ogłoszenie zamieszczone 13 marca 2019r. - nabór został zakończony

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach informuje, że ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik oraz starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.
  Termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów został uzgodniony z Ośrodkiem Szkolenia KW PSP w Katowicach.
  Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa: 27 marca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://strazswietochlowice.pl/index.php/ogoszeniahttp://bip.swietochlowice.katowice.kwpsp.gov.pl/286.html

 • Komenda Miejska PSP w Świętochłowicach informuje, że zakończono postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej – docelowo starszy ratownik oraz starszy ratownik – kierowca.

Ogłoszenie zamieszczone 25 lutego 2019r. - z dniem 12 czerwca 2019 r. nabór został zakończony.

 • Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 08.03.2019 r. – Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://kppspzawiercie.ploraz http://bip.zawiercie.katowice.kwpsp.gov.pl
 • Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu informuje, że zakończono postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej – docelowo Główny Księgowy. 

Ogłoszenie zamieszczone 8 stycznia 2019r. - z dniem 14 marca 2019 r. nabór został zakończony.

Ogłoszenie zamieszczone 12 grudnia 2018r. - z dniem 31.03. 2019r. nabór został zakónczony.

 • Komenda Miejska PSP w Rudzie Śląskiej prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo Kierownik sekcji organizacyjno – kadrowej) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.ruda.katowice.kwpsp.gov.pl/345.html

Ogłoszenie zamieszczone 27 listopada 2018r. - z dniem 10 lipca 2019 r. nabór został zakończony.

 • Komenda Miejska PSP w Częstochowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 10 grudnia 2018 roku.Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://www.straz.czestochowa.pl/praca
 • Komenda Miejska PSP w Częstochoie informuje, że zakończono postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej – docelowo starszy ratownik.

 

Ogłoszenie zamieszczone 20 listopada 2018r.

 • Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta (docelowo – starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 03.12.2018 r. – Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:http://straz.jastrzebie.pl/22-Nabor oraz http://bip.jastrzebie.pl/contents/5251