Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ubezpieczenie AC NNW

Numer sprawy:WT2370.1.2017
Dodano dnia: 14-03-2017
Termin składania ofert: 22-03-2017 godz. 12:00
Status: ogłoszony

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia następstw nieszczęślwiych wypadków kierowcy i pasażera.