Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa samochodów pożarniczych z drabiną mechaniczną

Numer sprawy:WT.2370.2.2017
Dodano dnia: 30-03-2017
Termin składania ofert: 11-05-2017 godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert na: 17-05-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa samochodów pożarniczych z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m