Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa kontenerów sanitarnych

Numer sprawy:WT.2370.3.2017
Dodano dnia: 30-03-2017
Termin składania ofert: 10-05-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa kontenerów sanitarnych