Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach PSP

Numer sprawy:WT.2370.5.2017
Dodano dnia: 23-06-2017
Termin składania ofert: 05-07-2017 godz. 09:30
Status: ogłoszony

Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach PSP